Snarveier

Fly

Personvernpolicy

Emner

Innledning
Personopplysningene vi samler inn
De sensitive personopplysningene vi samler inn
Hva vi gjør med dine personopplysninger
Deling av dine personopplysninger
Tredjepartsleverandører
Dine rettigheter
Informasjonskapsler
Datasikkerhet
Håndtere innstillinger
Kontaktinformasjon
Endringer i personvernreglene

Innledning

Dette nettstedet drives av Marco Polo Travel AS, som er en del av Etraveli-gruppen. Selskapene i Etraveli-gruppen håndterer ulike personopplysninger, slik som navn, e-postadresser og andre reiserelaterte opplysninger i sin daglige virksomhet. Derfor tar vi datasikkerhet og overholdelse av personvernlovgivningen svært alvorlig. Disse personvernreglene forklarer hvordan vi samler inn, lagrer, bruker og viser personopplysninger vi samler inn om deg når du bruker dette nettstedet, samt hvordan vi beskytter personvernet og taushetsplikten knyttet til personopplysningene dine. Personvernet ditt er viktig for oss, enten tjenestene våre er nye for deg, eller om du har brukt dem i lengre tid. Vennligst ta deg tid til å sette deg inn i praksisen vår – og kontakt oss hvis du har spørsmål.

Etraveli Group AB, reg. nr. 556584-4684 (“vi”, “oss” eller “vår”) er den såkalte “dataansvarlige” for dine personopplysninger, og er derfor ansvarlig for legitimiteten ved hva vi gjør med dine personopplysninger.

Personopplysningene vi samler inn

Typen personopplysninger vi samler inn er vanligvis informasjonen vi trenger for å gi deg mulighet til å utføre reisearrangementene og bestillingene dine. Dette omfatter opplysninger som fornavn og etternavn, fødselsdato, telefonnummer og e-postadresse. Personopplysningene vi må motta for å kunne gi deg reisearrangementet du bestilte via nettsidene våre er de eneste opplysningene som det er obligatorisk å stille til rådighet. Avhengig av typen reisetjenester du bruker, kan vi også samle inn medlemsnummer for fordelsprogram for flyreiser, informasjon om kostholdsbehov og helserelaterte saker (hvis dette er aktuelt), og andre opplysninger som er relevante for reisearrangementene dine, eller som kreves av en annen leverandør for reisetjenester (for eksempel flyselskap eller hoteller). Listen er ikke fullstendig. Hvis du ringer vår kundestøtte, vil vi samle inn opplysningene du oppgir under telefonsamtalen. Som du kan se nedenfor, samler også informasjonskapslene våre inn noe informasjon.

Hvis du bestiller for en annen person via nettsiden vår, vil vi be om personopplysninger om vedkommende. I slike tilfeller stoler vi på at du underretter vedkommende om disse personvernreglene.

De sensitive personopplysningene vi samler inn

I noen tilfeller kan vi håndtere såkalte “spesielle kategorier av personopplysninger” om deg, som kan anses for sensitive. Dette vil for eksempel være tilfelle hvis du (i) har sendt inn en legeerklæring for en avbestillingsforsikring eller for en refusjon fra et flyselskap, (ii) har en medisinsk grunn eller helsetilstand som har innvirkning på reisen, og som du søker assistanse for, eller der det er behov for en viss klarering, eller (iii) har sendt en forespørsel der det fremkommer andre sensitive opplysninger om deg.

Før vi håndterer sensitive opplysninger om deg, trenger vi samtykke fra deg for å gjøre det. Derfor ber vi deg bruke de tilpassede kontaktskjemaene på nettstedet vårt for å sende inn eventuelle sensitive opplysninger. Kontaktskjemaene gjør det mulig for deg å gi nødvendig samtykke i henhold til den gjeldende personvernlovgivningen. Et slikt samtykke kan selvfølgelig trekkes tilbake når som helst. Vi vil ikke håndtere noen sensitive personopplysninger som vi ikke har tillatelse av deg til å håndtere, eller som du ikke har oppgitt til oss. En begrenset andel av personalet vårt vil ha tilgang til dine sensitive personopplysninger, og etter å ha håndtert dine sensitive opplysninger i samsvar med din henvendelse, vil vi slette opplysningene så snart som mulig.

Hva vi gjør med dine personopplysninger

For å ha lov til å håndtere dine personopplysninger, pålegger den gjeldende personvernlovgivningen oss å ha et såkalt “rettsgrunnlag” for hver av våre hensikter med å behandle dine personopplysninger. Derfor har vi skissert en tabell nedenfor for å vise rettsgrunnlaget for hver av hensiktene våre.

Hva vi gjør (våre hensikter med å håndtere dine personopplysninger) Rettsgrunnlag Lagringstid
Aktivere reisearrangementene og reserveringene du har bestilt fra oss (for eksempel reservering av reisetjenester som vi har videreformidlet, og levering av våre egne tjenester). Utføring av kontrakten vi har med deg. I tilfeller der du har oppgitt sensitive personopplysninger, er samtykke rettsgrunnlaget. 3 år fra kjøpsdato. Samtykke til sensitive personopplysninger kan trekkes tilbake når som helst.
Hvis du har valgt å opprette en brukerkonto på nettsiden vår, vil vi gjøre denne kontoen tilgjengelig for deg. Kontoen omfatter tilgang til informasjon om dine tidligere reisearrangementer og reservasjoner. Vi vil også lagre brukernavnet ditt og passord. Utføring av kontrakten vi har med deg. Din brukerkontoinformasjon og personlige opplysninger relatert til tidligere reiseløsninger og bestillinger kommer til å lagres til du bestemmer deg for å avslutte brukerkontoen din via vårt nettsted. Hvis du ikke har logget deg på brukerkontoen i løpet av 24 måneder, sletter vi kontoen og informasjonen som finnes der, med mindre vi har andre juridiske grunner for lagring.
Hvis du har startet en reservasjonsprosess, men ikke fullført kjøpet, kan vi sende deg en e-post med en lenke tilbake til søkeresultatet, eller til den påbegynte reservasjonen, avhengig av på hvilket punkt reservasjonsprosessen på nettstedet ble avbrutt. Vår legitime interesse i å drive virksomhet og gjøre deg i stand til å fullføre kjøpet uten å måtte fylle ut all informasjonen én gang til. Hvis du ikke ønsker disse e-postene, kan du trekke deg når som helst gjennom e-posten. 24 timer fra tidspunktet du avbrøt reservasjonsprosessen.
Før reisearrangementet starter vil vi gi deg tilleggsinformasjon og tilbud som er relatert til ditt spesifikke reisearrangement, som for eksempel mulige ekstratillegg, som ekstra bagasje og annen reiseinformasjon. Noe av informasjonen er basert på profilering fra informasjon du har oppgitt gjennom reservasjonsprosessen (for eksempel datoene du reiser på, reisemål, osv.). Vår legitime interesse i å tilby deg en mer behagelig reise og i å gi deg mulighet til å finne mer relevant informasjon på en enkel måte. Hvis du ikke ønsker denne informasjonen, kan du trekke deg når som helst gjennom e-posten. Ikke lenger enn frem til reisearrangementet starter. Annen liknende behandling kan fortsettes i henhold til hensiktene som omtales nedenfor.
Etter reisearrangementet kan vi sende deg vårt nyhetsbrev med anbefalinger om andre reisearrangementer og reiserelaterte produkter og tjenester som kan være av interesse for deg. Noen av anbefalingene er basert på profilering fra dine tidligere valg ved bestilling av en reise og din adferd i forbindelse med våre e-poster. Vår legitime interesse i å drive virksomhet og gi deg mulighet til å gjøre reisearrangementer som interesserer deg. Hvis du ikke ønsker disse e-postene, kan du trekke deg når som helst gjennom e-posten eller på nettstedet vårt. Før du fullfører kjøpet har du dessuten mulighet til å si nei til å motta nyhetsbrevet. 3 år fra kjøpsdato.
Ta opp telefonsamtaler for kvalitetssikring og for enhver fremtidig henvendelse eller forespørsel fra deg. Vår legitime interesse i å (i) forbedre vår tjeneste gjennom intern opplæring, og der det er relevant, (ii) svare på eventuelle henvendelser eller krav fra deg. Hvis du ikke ønsker at telefonsamtalen skal tas opp, kan du motsette deg slike opptak før opptakene starter. 6 måneder fra og med dato for telefonsamtalen. Bare en begrenset andel av personalet har tilgang til opptakene dine.
Bruk av informasjonskapsler til for eksempel å forbedre brukeropplevelsen av dette nettstedet, levere en personlig tilpasset opplevelse og for å samle inn brukerstatistikk. Vi bruker også midlertidige informasjonskapsler for å forbedre sikkerheten på dette nettstedet Vår legitime interesse i å (i) forbedre nettstedet vårt, (ii) vise deg tilbud du kan finne interessante, og (iii)) ha en sikker tjeneste og nettside. Hvis du ikke ønsker at vi lagrer informasjonskapsler på datamaskinen din, kan du endre innstillingene i nettleseren din når som helst. Avhengig av type informasjonskapsler. Se nedenfor for mer detaljerte lagringstider.

I tillegg til det ovennevnte, iverksetter vi de tiltakene som er nødvendige for virksomheter som yter tjenester til forbrukerne, slik som bokføring, regnskap, fakturering, utføring av forpliktelser til bekjempelse av hvitvasking av penger og holde nettstedet vårt sikkert. I den grad det ikke er obligatorisk ifølge anvendbare lover, utfører vi disse tiltakene basert på vår legitime interesse. Vi kan også analysere adferden til kundene våre for å forbedre nettstedet og tjenestene våre generelt. Uansett vil slike analyser bruke generelle og anonyme opplysninger på et felles nivå.

Deling av dine personopplysninger

Vi vil bare dele dine personopplysninger der det er nødvendig for hensiktene som er omtalt i disse personvernreglene. Dette kan være til andre selskaper innenfor Etraveli-gruppen, offentlige instanser og våre betrodde forretningspartnere. Vi kan for eksempel dele dine personopplysninger (inkludert sensitive personopplysninger hvis det er relevant) med forretningspartnere, som flyselskap, leverandører av hotelltjenester, forsikringsselskap og globale distribusjonssystemer (GDS-systemer) for å muliggjøre reisearrangementene og reservasjonene dine.

Hver partner er ansvarlig for sin egen håndtering av dine personopplysninger etter at denne har mottatt dem fra oss. Dette betyr at du må kontakte den aktuelle partneren i forbindelse med henvendelser som gjelder dine rettigheter i henhold til den anvendbare personvernlovgivningen. Vi anbefaler at du leser de respektive personvernreglene til partnerne for å få informasjon om hvordan de håndterer dine personopplysninger.

Vi vil også dele dine personopplysninger med andre selskaper (såkalte “databehandlere”) som er nødvendige for å levere tjenestene du har bedt om, som for eksempel tjenesteleverandører som driver våre telefonavdelinger og andre leverandører og tjenesteytere som vil håndtere dine personopplysninger når de leverer sine tjenester til oss (for eksempel ekstern lagring).

På grunn av reisebransjens globale egenskaper, kan dine personopplysninger bli behandlet på ulike steder rundt i verden når partene vi deler dine personopplysninger med ligger i et land utenfor EU/EØS. Vår deling av personopplysninger utenfor EU/EØS krever en bestemt juridisk begrunnelse etter gjeldende personvernlovgivning. I tilfeller der et land blir ansett av Europakommisjonen for å være et land med egnet personvernnivå, vil dette være vår juridiske begrunnelse. I andre tilfeller finnes det tre hovedtyper for juridiske begrunnelse som vi kan basere slik deling på. Disse er følgende:

  1. at overføringen er nødvendig for vår utførelse av kontrakten med deg (for eksempel når du har reservert en flyreise med et flyselskap som ligger utenfor EU/EØS),
  2. at overføringen vil bli basert på standardregler om personvern for overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS tatt i bruk av Europakommisjonen (du finner en kopi av disse standardreglene for personvern på http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/), og
  3. EU-US Privacy Shield, der overføring gjøres til USA og mottakeren er rettmessig sertifisert.

Tredjepartsleverandører

Vi ber deg være oppmerksom på at nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og formidler innhold fra tredjepartsleverandører. Disse personvernreglene gjelder bare for vårt nettsted og våre tjenester. Når du følger lenker til andre nettsteder, eller bruker tredjepartstjenester og produkter, bør du lese deres personvernregler. Hvis du velger å kontakte oss via sosiale medier, gjelder ikke disse personvernreglene for alle personopplysninger som du oppgir som del av en slik form for kontakt – i slike tilfeller anbefaler vi at du leser personvernreglene for leverandørene for det aktuelle sosiale mediet.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du bestemte rettigheter som såkalt “registrert”. Nedenfor har vi satt opp en oversikt over rettighetene dine. Rettighetene dine omfatter følgende:

  1. Rett til tilgang – Du har rett til å ha tilgang til personopplysningene vi håndterer. Du har også rett til å motta viss informasjon om hva vi gjør med personopplysningene dine. Slik informasjon fremkommer i dette dokumentet.
  2. Rett til å korrigere – I visse tilfeller har du rett til å korrigere feilaktige personopplysninger om deg, og til å fullstendiggjøre personopplysninger som ikke er fullstendige. Vi gjør oppmerksom på at vi kanskje ikke er i stand til å korrigere feilaktige personopplysninger du har oppgitt på grunn av regler for flyselskap, og at en slik endring kan medføre en kostnad.
  3. Rett til å slette – Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet dine personopplysninger. Dette er den såkalte “retten til å bli glemt”.
  4. Rett til begrense behandlingen – Under visse omstendigheter har du rett til å begrense måten vi bruker dine personopplysninger på.
  5. Rett til dataportabilitet – Du har rett til å motta dine personopplysninger (eller få dine personopplysninger direkte overført til en annen dataansvarlig) i et strukturert, alminnelig og maskinlesbart format fra oss.
  6. Rett til å motsette seg – Du har rett til å motsette deg visse typer for håndtering av personopplysninger som vi utfører. Dette gjelder for alle våre aktiviteter som er basert på vår “legitime interesse”.

Tilslutt har du også rett til å sette fram en klage til det relevante overvåkingsorganet for personvern.

Informasjonskapsler

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som er lagret på datamaskinen din, noen bare til du avslutter nettleseren din (såkalte “midlertidige informasjonskapsler”) og andre for et lengre tidsrom (såkalte “permanente informasjonskapsler”). Hvis du ikke ønsker å tillate at slike informasjonskapsler lagres på datamaskinen din, kan du endre innstillingene i nettleseren. Vær oppmerksom på at i noen tilfeller virker kanskje ikke funksjonene på nettstedet vårt som de skal, og noe innhold vil derfor kanskje ikke vises på riktig måte.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler av flere grunner, deriblant for levering av en personlig opplevelse, for å forbedre brukeropplevelsen av nettstedet og for å samle inn brukerstatistikk. Vi bruker også midlertidige informasjonskapsler for å forbedre sikkerheten på dette nettstedet.

Ved bruk av informasjonskapsler deler vi i noen tilfeller opplysninger med tredjeparter. For eksempel bruker vi Google Analytics og Google AdWords, tjenester som overfører opplysninger om nettrafikk til Google-servere. Google Analytics identifiserer ikke individuelle brukere og kobler ikke din IP-adresse til andre opplysninger som oppbevares av Google. Vi bruker rapporter som leveres av Google for å få hjelp til å forstå nettrafikk og bruken av nettsiden og optimalisere reklame fra Googles eget og andre reklamenettverk. Google kan behandle opplysninger på måten som er beskrevet i Googles personvernregler og til hensiktene som er beskrevet i dette avsnittet. Du kan trekke deg fra Google Analytics hvis du deaktiverer eller motsetter deg informasjonskapselen, deaktiverer JavaScript, eller bruker sperretjenesten som leveres av Google. For å trekke deg fra reklamefunksjoner fra Google kan du bruke denne lenken.

Nettstedet vårt bruker også Facebook-piksel, som samler anonyme data som hjelper oss med å optimalisere reklamekjøp på Facebooks ulike plattformer (inkludert Instagram). Facebook samler inn en bruker-ID som lar dem sammenlikne om en bruker har besøkt et nettsted med Facebook-piksel. Vi som annonsører kan uansett aldri identifisere adferden til en bestemt bruker. Facebook og de relaterte plattformene er i et lukket reklamesystem, der brukerne kan regulere om de samtykker i at annonsørene bruker opplysninger samlet fra nettstedene for å kjøpe reklame på Facebook. For å se og endre reklameinnstillingene på Facebook kan du bruke denne lenken.

Videre bruker nettstedet vårt sporingskript og informasjonskapsler fra Microsoft Bing, TripAdvisor og TvSquared (du finner deres personvernregler på følgende lenker). Alle disse tjenestene samler inn fellesdata for statistikk som hjelper oss til å optimalisere reklamekjøp. Som annonsør kan vi ikke identifisere en enkeltbruker med disse opplysningene. Du kan deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleserinnstillingene.

Innstillinger for informasjonskapsler

Datasikkerhet

For å holde dine personopplysninger sikre har vi iverksatt en rekke tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak. For eksempel holder vi et høyt nivå på teknisk sikkerhet i alle systemene (inkludert sporing, gjenoppretting etter katastrofe, begrensninger på tilgang, etc.). I tillegg har vi utarbeidet regler for å sørge for at våre ansatte (som selvfølgelig har taushetsplikt) ikke bruker personopplysninger når det ikke er nødvendig. Slike regler er også utgangspunkt for standardene våre når vi gjør avtaler med leverandører eller starter nye IT-systemer i driften vår.

Håndtere innstillinger

Her er lenken til innstillingene sin for å ta imot kommunikasjonen fra oss.

Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål om hvordan vi håndterer dine personopplysninger eller hvordan vi bruker informasjonskapslene, eller hvis du vil påberope deg noen av rettighetene under gjeldende personvernlovgivning, kan du sende en e-post til: privacy@etraveli.com eller bruke følgende opplysninger:

Etraveli Group AB
Attn: Sjef for personvern
P.O Box 1340
751 43 Uppsala
Sverige

Endringer i personvernreglene

Hvis vi endrer måten vi håndterer dine personopplysninger eller hvordan vi bruker informasjonskapsler, vil vi straks oppdatere disse personvernreglene og publisere dem på dette nettstedet.

Sist oppdatert: 2018-05-23.

Header
Subject
Body
Footer